AnyData ADU-E100H CDMA Modem a Debian Etch

Stručný a názorný návod jak rozchodit AnyData CDMA Modem pod Debianem. Tento modem je podporován v Linuxovém jádře od verze 2.6.18-rc4. Momentální Debian stable (Etch) má jádro 2.6.18-4, takže vše je bez jakýchkoli komplikací.
Ujistěte se nejprve (jako root), že je nainstalován balíček ppp:

apt-get update
apt-get install ppp

Pak spusťte

tail -f /var/log/syslog

a následně zasuňte modem do USB. Mělo by se vypsat něco v tomto smyslu:

Jun 29 17:48:08 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: wakeup
Jun 29 17:48:08 localhost kernel: usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Jun 29 17:48:08 localhost kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choiceJun 29 17:48:09 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbserial
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: usbcore: registered new driver option
Jun 29 17:48:09 localhost kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1q

Důležité na tomto výpisu je především to, že se zavedl modul option a že se vytvořilo zařízení /dev/ttyUSB0.

Nyní už zbývá vytvořit konfiguraci PPP démona a jsme hotovi. Uživatele, které mají mít právo se připojovat pomocí modemu přidáme do skupiny dialout a dip:

adduser uzivatel dialout
adduser uzivatel dip

A následně vytvoříme následující sadu souborů:

 • /etc/ppp/peers/cdma (601XXXXXX nahraďte přidělěným tel. číslem)

  /dev/ttyUSB0
  921600
  noipdefault
  defaultroute
  ipcp-accept-local
  lcp-echo-interval 0
  lcp-echo-failure 0
  usepeerdns
  nopcomp
  noauth
  noaccomp
  nodetach
  user "601XXXXXX@etcz"
  connect "/usr/sbin/chat -s -S -V -t 5 -f /etc/chatscripts/cdma"

 • /etc/chatscripts/cdma

  '' ''
  '' 'ATZ'
  'OK' 'ATDT#777'
  'CONNECT' 'ATO'

 • /etc/ppp/chap-secrets (601XXXXXX opět nahraďte jako výše, mojeheslo nahraďte za přidělené heslo)

  # Secrets for authentication using CHAP
  # client server secret IP addresses
  "601XXXXXX@etcz" * "mojeheslo" *

Tím je konfigurace hotova. Stačí spustit příkaz

pon cdma

a pokud je vše správně, tak se připojíme na internet. Vzhledem k tomu, že spojení je někdy nestabilní, vyplatí se spustit něco jako

while /bin/true ; do pon cdma; sleep 1; date >> ~/log.cdma; done

Pokud jde o rychlost, náhodně jsem naměřil tyto hodnoty:

 • download: 707.26 kbit/s (88.41 kB/s)
 • upload: 95.02 kbit/s (11.88 kB/s)

Jinak možno konstatovat, že spojení dosti náhodně padá.


kategorie: linux