ČT a mplayerplug-in

K přehrávání všech druhů videa na WWW stránkách používám mplayerplug-in. V Debianu je v balíčku mozilla-mplayer. Někdy o prázdninách mi však přestalo fungovat přehrávání z archivu ČT. Po chvíli bádání jsem zjistil proč...

ČT totiž vytváří mimořádně dlouhé odkazy na videa a předává v nich kde jakou informaci. Plugin pak nezvládne práci s tak dlouhým řetězcem odkazu.

Quick'n'dirty řešení spočívá v minimalizaci User Agent řetězece. Stáhneme se tedy User Agent Switcher a vytvoříme agenta NIC pomocí Nástroje -> User Agent Switcher -> Options -> Options, záložka User Agents, Add a vyplnit pouze pole Description na např. "NIC" a User Agent na "lynx", a zavřít iceweasel/firefox.

Pak již stačí před otevřením stránek ČT nastavit Nástroje -> User Agent Switcher -> NIC. Zvolený pořad by se měl přehrát. Samozřejmě je možné poklepat pravým tlačítkem, zvolit "Copy URL" a uvedenou adresu nahrát pomocí mencoderu, např. takto (vše na jednom řádku, nezapomeňte uzavřít získanou adresu do jednoduchých uvozovek):


mencoder -o kraus.avi -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts codec=mpeg4 'rtsp://ct1.server.streaming.visual.cz/ct/high1/Uvolnetese-070907.rm?start=00:38:32&end=01:36:32'


kategorie: linux