Farářova pravá ruka

Program FARPR aneb Farářova pravá ruka slouží dodnes nejednomu sboru ČCE k vedení kartotéky a záznamu o bohoslužbách. Jak ovšem DOSovou verzi tohoto programu rozchodit pod operačním systémem Linux?
V prvé řadě je nutné nainstalovat emulátor DOSu DOSEMU a operační systém FreeDOS. V Debianu to provedeme pomocí následujících příikazů (jako uživatel root):

apt-get update
apt-get install dosemu dosemu-freedos

Aby fungovala správně čeština provedeme (stále jako root) změny v konfiguraci DOSEMU. Soubor /etc/dosemu/dosemu.conf je třeba upravit, aby mj. obsahoval tyto parametry:

$_term_char_set = "latin2"
$_layout = "load cz-qwerty"

Ti kteří používají klávesnici QWERTZ (pozůstatek Rakouska-Uherska), použijí:

$_layout = "load cz-qwertz"

Od této chvíle by se měla zobrazovat správně diakritika a fungovat přepínání klávesnice v DOSu.
Teď je jen třeba dořešit několik nastavení, aby samotný FARPR fungoval správně. Zaprvé v souboru /etc/freedos/config.sys zvýšíme parametr files, např:

files=240

Předpokládejme, že celá adresářová struktura programu FARPR byla zkopírována do ~/farpr/. Adresář ~/farpr/ by měl obsahovat:

FAND40 FARPR98 FARPR.BAT

Standardně se domovský adresář (~) namapuje jako disk D. Je proto třeba upravit FARPR.BAT (v našem případě ~/farpr/FARPR.BAT) tak, aby obsahoval správné cesty. V souboru ~/farpr/FARPR.BAT tedy bude (v DOSu na velikosti písmen nezáleží):

D:\FARPR\FAND40\UFAND.EXE D:\FARPR\FARPR98\FARPR98.RDB

Nyní můžeme konečně FARPR spustit. Nejjednodušeji příkazem:

dosemu ~/farpr/FARPR.BAT

V nastavení FARPRu je ještě třeba nastavit klávesnici přes Servis->Klávesnice->Původní, tak jak je vidět na obrázku.

FARPR v DOSEMU: Program FARPR - FARářova Pravá Ruka - běžící v emulátoru DOSu pod Debianem.FARPR v DOSEMU: Program FARPR - FARářova Pravá Ruka - běžící v emulátoru DOSu pod Debianem.

Tím je konfigurace hotova.


kategorie: církev, linux