Festival pro uši

Festival je známý UNIXový projekt pro převod řeči psané na řeč mluvenou. Dnes existuje i vcelku kvalitní implementace češtiny. Pokud netušíte jak Festival nastavit, aby předčítal česky, pak jsou následující řádky určeny přímo pro Vás.
Nejprve je třeba nainstalovat samotný festival, pravidla pro češtinu a český hlas. V Debianu stačí (jako root) spustit:

apt-get install festvox-czech-ph festival-czech

Dále je třeba Festival instruovat, aby standardně používal pro předčítání češtinu. Do ~/.festivalrc případně do /etc/festival.scm vložíme následující příkazy:

(require "/usr/share/festival/czech")
(require "/usr/share/festival/czech-mbrola")
(set! voice_default 'voice_czech_ph)

a pak již stačí stáhnout texty např. z http://citanka.cz/ a nechat si je přečíst

festival --tts cisty_text.txt

nebo v případě HTML dokumentu

cat komensky_premyslovani.html | w3m -dump -T text/html | festival --tts

Pokud bychom chtěli zvukový výstup uložit třeba ve formátu MP3, pustíme si nejprve na jedné konozoli festival jako server

festival --server

a na další konzoli spustíme

festival_client --ttw --output vystup_zvuk.wav vstup_text.txt 2>/dev/null

Získáváme klasický WAV soubor se zvukem, který převedeme do formátu MP3

lame -h -V 6 vystup_zvuk.wav vysledek.mp3

nebo pokud to přehrávácí zařízení podporuje, do formátu OGG

oggenc vystup_zvuk.wav -o vysledek.ogg


kategorie: linux