FIO Internetbanking a Debian

Družstevní záložna FIO používá k zabezpečení operací internetbankingu aplikaci pro podepisování pokynů. Staticky kompilovaná binárka pod Debianem (Sarge ani Etch) nefunguje, nicméně zprovoznění je triviální.

Aplikace při spuštění spadne s hláškou, že jí chybí dynamicky linkovaná knihovna. Knihovny openssl má však většina uživatelů Debianu nainstalované. Stačí tedy jako uživatel root spustit

cd /usr/lib/
ln -s libcrypto.so.0.9.7 libcrypto.so.4
ln -s libssl.so.0.9.7 libssl.so.4

Nyní lze již aplikaci pro podepisování spustit. Protože se mi nelíbí standardní umístění konfiguračního souboru, vytvořil jsem si v .bashrc následující alias:

alias wsign='wsign -f ~/.fio/fiosign.cfg'


kategorie: linux