Genealogický program gramps

Vzhledem k tomu, že mi není známo, že by se někdo v našem rodu aktivně zabýval genealogií, rozhodl jsem se před pár lety se do tohoto nelehkého úkolu pustit. A jak jinak, než s využitím výpočetní techniky. Po průzkumu světa OS jsem dospěl k závěru, že se mi bude nejlépe pracovat s programem gramps.

Program napsaný v Pythonu se ovládá velice intuitivně. V nejnovější verzi již nemá tolik problémů se stabilitou a některé grafické výstupy již fungují správně česky. Čeština je bohužel nejslabší stránkou programu, mnohé grafické výstupy české znaky nahrazují čtverečky atp.

GUI se skládá z panelu nástrojů a několika karet. Pro rychlý pohyb v seznamu osob slouží záložka osoby. Osoby jsou řazeny podle příjmení. Jednotlivá příjmení lze rozvinout v seznam všech osob s daným příjmením, jak je vidět na obrázku.

Záložka osobyZáložka osoby

V záložce vztahy jsou vidět rodiče, manžel(ka) a děti vybrané osoby. Z tohoto zobrazení lze jednoduše editovat existující záznamy, případně doplnit chybějící vztahy a osoby.

Záložka vztahyZáložka vztahy

Záložka rodokmen zobrazuje několik generací předků. Po rodokmeni se lze jednoduše pohybovat vpřed i vzad.

Záložka rodokmenZáložka rodokmen

Z grampsu lze exportovat data do formátu dot (formát pro tvorbu orientovaných grafů). Exportovaná data lze pak následně převést do formátů png/gif/pdf/ps atd.

Výsledek exportu do formátu dot resp. gifVýsledek exportu do formátu dot resp. gif

Rozsah databáze není zatím příliš veliký, koncem roku 2006 jsem vygeneroval tento přehled

Jednotlivci
----------------------------
Počet jednotlivců: 391
Muži: 207
Ženy: 184


Rodinné informace
----------------------------
Počet rodin: 142
Unikátní příjmení: 153

Podrobný výpis databáze spolu s grafem vztahů je přístupný všem členům našeho rodu na adrese https://secure.evangnet.cz/drama/genealogie/ šifrovaný přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem. Pokud neznáte přístupové údaje a myslíte si, že byste je měli znát, napište mi na mou emailovou adresu marek@drapal.org.


kategorie: linux, rodina