Instalace CMS drupal.org

Nepoužívat na webu drapal.org redakční systém drupal.org by bylo téměř trapné :). Ale vážně, tento CMS jsem si vybral hlavně z jednoho důvodu a tím je bezpečnost. Oproti jiným systémům má drupal mnohem méně bezpečnostních děr.

Popíšu zde stručně (a doufám že i jasně) instalaci drupalu a vybraných drupalovských modulů na server. Předpokládám, že na serveru je k dispozici shell. Pokud není, je instalace obdobná, jen je třeba místo prostého kopírováni použít SCP/SFTP/FTP a phpMyAdmina.

Nejprve si vytvoříme dočasný adresář a stáhneme a rozbalíme drupal

mkdir ~/src
cd ~/src
wget http://ftp.osuosl.org/pub/drupal/files/projects/drupal-4.7.4.tar.gz
tar -xvzf drupal-4.7.4.tar.gz

Přečteme si dokumentaci :)

less INSTALL.txt

Vše přesuneme např. do DocumentRootu domény (dále v textu budu používat pro DocumentRoot $DOCROOT, pro PHP include $PHPINCL a pro PHP tmp dir $PHPTMP).

mv drupal-4.7.4/* drupal-4.7.4/.htaccess $DOCROOT
cd $DOCROOT

Nahrajeme definice tabulek do databáze (příp. nemáme-li za tímto účelem vytvořenou databázi a uživatele dopředu si vše připravíme)

mysql -u username -p databasename -h hostname < database/database.4.0.mysql

A upravíme $DOCROOT/sites/default/settings.php aby obsahoval stejné údaje, jako jsme použili výše pro přístup do DB. Poté je nutné se ihned přihlásit a vytvořit prvního uživatele. Při pohledu do stránky settings se mohou zobrazovat drobné chybky, takže já jsem např. musel

mkdir files
chmod g+w files
chmod g+w $PHPTMP

Dále je třeba se podívat na lokalizaci a moduly. Začneme s češtinou. Ta se kupodivu nahrává přes webové rozhraní a ne přímo na server. Takže si českou lokalizaci stáhneme k sobě na lokální disk, nebo prostě tam, kde nám běží webový prohlížeč a rozbalime ji (pokud nemáte v domovském adresáři adresář tmp, tak si to stáhněte jinam)

cd ~/tmp
wget http://drupal.org/files/projects/cs-HEAD.tar.gz
tar -xvzf cs-HEAD.tar.gz

Nejprve zapneme lokalizaci přes Administer-> modules, pak češtinu naimportujeme přes Adminster->Localization->Import a následně ji nastavíme jako primární jazyk.
Pak je třeba udělat něco se vzhledem. Vybírat se dá např. na stránce http://drupal.org/project/Themes. Já si vybral téma barlow. Pak stačí

cd $DOCROOT/themes
wget http://drupal.org/files/projects/barlow-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
tar -xvzf barlow-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
rm barlow-4.7.x-1.x-dev.tar.gz

Pak ještě nainstalujeme modul pathauto, aby se odkazy na články atp. vyvářely z názvů.

cd ../modules
wget http://drupal.org/files/projects/pathauto-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
tar -xvzf pathauto-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
rm pathauto-4.7.x-1.x-dev.tar.gz

Bohužel při odlišném (a bezpečnějším) nastavení $DOCROOT a $PHPINCL je třeba provést malý hack

mkdir $PHPINCL/modules/
cp -r pathauto/ $PHPINCL/modules/

A nakonec již bez problémů nainstalujeme moduly taxonomy_dhtml, image a img_assist

wget http://drupal.org/files/projects/taxonomy_dhtml-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
tar -xvzf taxonomy_dhtml-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
wget http://drupal.org/files/projects/image-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
tar -xvzf image-4.7.x-1.x-dev.tar.gz
wget http://drupal.org/files/projects/img_assist-HEAD.tar.gz
tar -xvzf img_assist-HEAD.tar.gz
rm -f *.tar.gz

Tím je instalace po systémové stránce hotova, teď je třeba vytvořit obsah a naučit se s drupalem zacházet. Některé nástrahy drupalu jsem popsal v článku Práce s CMS drupal.org


kategorie: www