Kunratická skalka

V Kunraticích na samém okraji Dolnomlýnského rybníka se nachází asi 8 metrů vysoká břidlicová skalka zvaná Dešťovka. V místy drolivé skále je vytyčeno překvapivé množství směrů vzhledem k malému rozsahu oblasti. Nově přibyly i borháky.

Kunratická skalka - celkový pohledKunratická skalka - celkový pohled

Poloha a přístup

Skály se nacházejí v lese na pravém břehu Kunratického potoka těsně před jeho ústím do Dolnomlýnského rybníka. Poloha je patrná z mapy horolezeckých terénů. Přístup buď na kole po panelové cestě vedoucí od hráze rybníka, nebo pěšky od stanice autobusu MHD číslo 114.

Kunratická skalka - levá stěnaKunratická skalka - levá stěna

Popis oblasti

Ačkoliv se jedná o malou oblast, nalezneme zde asi deset cest s obtížností 3-5 UIAA. Autorem všech cest je Petr Čihák. Skála se může místy drolit, ale jinak je vcelku pevná. Cesty jsou vždy popsány na skále, je třeba mít oči otevřené, směrů je vytyčeno opravdu dost. V roce 2002/2003 se na skále objevilo pár borháků.

Kunratická skalka - pravá část s převisyKunratická skalka - pravá část s převisy

Polověž má vedle vrcholového bloku plošinku nad údolní hranou, z té je přeskok za 1-2 přes komín do stěny.

Pokud je mi známo, skála se nachází v přírodní rezervaci Údolí Kunratického potoka a tak je zde horolezectví zřejmě zakázáno. Na skalkách nad Mlýnským rybníkem jsou chráněny druhy acidofilní stepi, např. křivatec český. Přírodní rezervace Údolí Kunratického potoka velice trpí erozí vlivem běhání a jízdou na MTB. Nízko hnízdící ptáci jsou zase rušeni volně pobíhajícími psy.

Kunratická skalka - levá okrajovka s borákem a cestou za 4+:  Kunratická skalka - levá okrajovka s borákem a cestou za 4+:

Leze se i na dalších dvou skalách vlevo od výše popsané. Jedná se o tzv. Zakázanou (nejblíž u mlýna, bývala obehnaná drátem) a Prostřední.

Děkuji Petrovi Čihákovi za řadu upřesnění.


kategorie: oblasti