Slepice

Od jara 2011 máme slepice. Ačkoliv jsem plánoval od začátku chovat Oravanky, nepodařilo se mi je sehnat a tak jsme zakoupili nosné hybridy. U pojízdné prodejny jsme nakoupili slepičky dva týdny před snáškou. Jednalo se o Hisex hnědý.

Kurník jsme jim udělali ze staré prádelny. Nejprve jsme řešili různé drobné problémy jako je oklovávání, neschopnost vyjít z kurníku, neschopnost zalézt do kurníku atp. Větším problémem se ukázala kuna, která postupně polovinu slepic zakousla. Logickým důsledkem bylo doplnění chovu. Tentokrát 3ks Isa Brown Red.

Hisex hnědý a Isa brown red: Naše slepice v kurníku.Hisex hnědý a Isa brown red: Naše slepice v kurníku.

Vzhledem k tomu, že každodenní zavírání a otvírání kurníku se plně neslučovalo s našimi plány slepice na dva dni opustit, bylo potřeba tuto činnost zautomatizovat. Mechanické zavírání a otvírání, které se porůznu používá, jsem zavrhl. Nelíbí se mi na něm, že jako každá elektromechanická věc může přestat správně pracovat. Vydal jsem se tedy cestou elektrického ohradníku, který je umístěn tak, že při vstupu do kurníku se nedá obejít a je třeba na něj šlápnout. Využil jsem pravidelného biorytmu slepic a pomocí elektrických spínacích hodin aktivoval napětí v ohradníku na dobu kdy spí. Dle kuního trusu, který jsem našel po instalaci nedaleko kurníku lze dovodit, že systém pracuje dle předpokladu.

Celý systém pracoval bezchybně mnoho týdnů. Přísně vzato systém žádnou chybu neudělal. Tu udělala slepice, která se rozkvokala a rozhodla se na noc nevrátit se do kurníku. Momentálně tedy máme čtyři nosnice, které bez problémů zásobují dvě domácnosti vejcemi.

Do budoucna plánuji přejít na chov Šumavanek. Ale to zas až na jaře.


kategorie: chovatelství