Strahovský pískovec

V nejvyšších partiích vrchu Petřín najdeme náznak pískovcového městečka. Jedná se o přírodní památku Petřínské skalky, která byla vyhlášena v roce 1988. Na svrchnokřídových pískovcových skalkách najdeme i přes dlouhodobé sadové úpravy lesní porosty s přirozeným rázem kyselé doubravy.

Strahovský pískovec - východní stěna: Značně olezená východní stěna.Strahovský pískovec - východní stěna: Značně olezená východní stěna.

Skalky jsou dodnes, i přes zákaz lezení, využívány především k boulderingu. Jak je vidět na obrázcích, měkkému pískovci to rozhodně neprospívá a tak se stupy postupně rozrůstají do zrůdných rozměrů mj. i nerespektováním doby nutné k vyschnutí pískovce.

Strahovský pískovec - západní stěna: I západní stěna je značně poškozena lezením.Strahovský pískovec - západní stěna: I západní stěna je značně poškozena lezením.

Z význačných rostlinných druhů se zde vyskytuje oměj vlčí, lilie zlatohlávek, okrotice bílá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka dutá, konvalinka májová.

Strahovský pískovec - údolní stěna s kruhy: Nejvyšší stěna Strahovského pískovce se dvěma kruhy.Strahovský pískovec - údolní stěna s kruhy: Nejvyšší stěna Strahovského pískovce se dvěma kruhy.

Z dob, kdy bylo lezení na Strahově legální, pochází cesty v údolní stěně se dvěma kruhy.
Více informací o přírodní památce Petřínské skalky lze najít ve Wikipedii nebo na stránkách hl.m. Prahy.
Více o lezení na Strahově v článku na lezeniatd.

Strahovský pískovec - pohled z údolí: Boční pohled do údolní stěny se dvěma kruhy.Strahovský pískovec - pohled z údolí: Boční pohled do údolní stěny se dvěma kruhy.

kategorie: oblasti