Třídíme v praxi

Pokud bereme minimalizaci směsného odpadu vážně a přitom nemáme možnost někam uložit a zavřít sadu krabic či beden, musíme si opatřit koše na nejrůznější druhy odpadu, které nebudou rušit vzhledem.
Do naší domácnosti jsme si pořídili koše Sortera od firmy IKEA. Celkem pět košů jsme rozdělili takto:

  • papír - bohužel velice používaný koš
  • plasty - bohužel velice používaný koš
  • hadry/sklo/tetrapack - málo používaný koš, který je jednou za čas třeba ručně dotřídit
  • kovy - nepříliš používaný koš, nutné dotřídění na hliník a ostatní kovy
  • dřevo - málo používaný koš s věcmi určenými k topení

Vedle těchto košů používáme koš na směsný odpad a nádobu na bioodpad, kterou je třeba často vynášet na kompost.
V případě, že se vyskytne nebezpečný odpad, je s ním zacházeno individuelně.
Pomocí výše uvedeného systému třídění se nám podařilo minimalizovat směsný odpad na několik málo kilogramů za rok.

Koše na třídění odpadu: Koše na odpad - IKEA SorteraKoše na třídění odpadu: Koše na odpad - IKEA Sortera

kategorie: ekologie